Dodjela naučnih i referentnih izdanja univerzitetskim bibliotekama u FBiH Sarajevo, 08.02.2018. godine; 11:30 sati

08.02.2018 u 11:30

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti i u ovoj godini će realizirati niz programa podrške izdavanju i otkupu referentne naučne literature i visokoškolskih udžbenika, u okviru čega se nastavlja i s projektom poboljšanja bibliotečkog fonda svih javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.  

Ovim povodom je za četvrtak, 08.02.2018. godine, predviđena dodjela kompleta enciklopedijske, naučne i visokoškolske literature svim javnim univerzitetskim bibliotekama u Federaciji BiH, na svečanosti koja će biti održana u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, u Sarajevu (Ulica Zmaja od Bosne br. 8), s početkom u 11:30 sati.              

Također, ovom prilikom će, s početkom u 12:00 sati, biti i predstavljena knjiga „Naučnici i rat“, prof.dr. Esada Zgodića.

Pozivamo Vas da medijske pratite ove događaje.