FMON pozdravlja održavanje Marša za nauku

22.04.2017 u 12:00

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti pozdravlja održavanje sutrašnjeg (22.04.2017.godine) Marša za nauku te čestita organizatorima i sudionicima realiziranje ove globalne inicijative i u našoj zemlji, a koja je usmjerena poboljšanju akademskih sloboda i uvjeta rada te povećanju državne podrške naučnicima i istraživačima.

Marš za nauku pod nazivom “Nema nauke bez naučnika” održat će se u više stotina gradova širom svijeta, uključujući i mnoge gradove u Evropi, među kojima je i Sarajevo te, od gradova iz regije, Podgorica, Osijek, Zagreb, Split, Rijeka i Ljubljana.

Ovo je prilika da se još jednom istakne čvrsta opredijeljenost Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti da kontinuirano podržava razvoj nauke te naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti u Federaciji BiH, kao glavnih pokretača i temeljnih faktora kontinuiranog i održivog napretka.

Stoga će ovo Ministarstvo i dalje aktivno sudjelovati i davati svoj doprinos unaprijeđenju i reformi naučno-istraživačkog sektora, svjesno činjenice da kvalitetnim istraživanjem i razvojem nauke težimo ukupnom progresu i afirmiranju Bosne i Hercegovine kao naučno i tehnološki opredijeljene države na međunarodnom planu.