Dodjela naučnih i referentnih izdanja univerzitetskim biblioteka u FBiH - Predstavljanje knjige Hedine Tahirović-Sijerčić Sarajevo, 21.02.2017. godine; 11:30 sati

21.02.2017 u 11:30

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti i u ovoj godini će realizirati niz programa podrške izdavanju i otkupu referentne naučne literature i visokoškolskih udžbenika, u okviru čega se nastavlja i s projektom poboljšanja bibliotečkog fonda svih javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.     

Ovim povodom je za utorak, 21.02.2017. godine predviđena dodjela kompleta enciklopedijske, naučne i visokoškolske literature svim univerzitetskim bibliotekama u Federaciji BiH, na svečanosti koja će biti održana u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, u Sarajevu (Ulica Zmaja od Bosne br. 8), s početkom u 11:30 sati.                   

Također, ovom prilikom će, s početkom u 12:00 sati, sarajevskoj javnosti biti predstavljena knjiga „Rodni identiteti u književnosti romskih autorica na prostorima bivše Jugoslavije“, istaknute romske književnice Hedine Tahirović-Sijerčić. Ova knjiga objavljena je u izdanju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti krajem prošle godine, kada je i prvi put predstavljena naučnoj i stručnoj javnosti u Mostaru.

Pozivamo Vas da medijske pratite ove događaje.