Promocija Zbornika radova Mostar, 08.02.2017. godine; 11:00 sati

08.02.2017 u 11:00

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, u Mostaru će, u srijedu, 08.02.2017. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Mostara, s početkom u 11:00 sati, biti održana promocija Zbornika radova sa naučnog/znanstvenog skupa „Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini“.

Uz federalnu ministricu obrazovanja i nauke/znanosti prof.dr. Elviru Dilberović, u predstavljanju će sudjelovati: akademik prof.dr. Jakov Pehar, prof.dr. Elvir Zlomušica te mr.sc. Šaban Zahirović.

Inače, dvodnevni Naučni skup o hercegovačkim naučnicima/znanstvenicima i tradiciji istraživanja u Hercegovini, za koji je vladalo veliko zanimanje, održan je u decembru / prosincu 2015. godinu. Tada su izložena ukupno 54 rada, podijeljena u više tematskih cjelina: od arheologije, historiografije i arhivistike, preko etnomuzikologije, književne i kulturne historije i filozofije, do orijentalistike, lingvistike, historijsko-pravnih tema te historije medicine.

Pozivamo Vas da medijski pratite ovaj događaj.

NAPOMENA ZA MEDIJE: Izjave za medije planirane su za 10:50 sati.