Tematska sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u FBiH Mostar, 13.01.2016. godine

20.04.2016 u 13:00

Obavještavamo vas da će u srijedu, 13.01.2016. godine, u zgradi Vlade Federacije BiH (Sala za sjednice, 1.sprat), u Mostaru, biti održana Tematska sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na dnevnom redu je aktuelno pitanje vršnjačkog nasilja i zlostavljanja, odnosno mjere i aktivnosti koje poduzimaju kantonalna ministarstva obrazovanja kako bi se spriječio i suzbio svaki oblik ovog ozbiljnog problema među djecom i mladima. Također, cilj je da se zajedničkim radom i koordiniranim aktivnostima potakne nastavak rada na suzbijanju vršnjačkog nasilja te unaprijede postojeće aktivnosti koje se poduzimaju u kantonima.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke izražava punu spremnost da, u skladu sa svojom koordinirajućom ulogom, pruži podršku kantonima u poduzimanju neophodnih aktivnosti, jer je posebno važno da svi zajedno radimo na smanjenju i suzbijanju nasilja u školama, svako iz svog ugla i svoje uloge, i odlučno reagiramo na ovaj problem.

Pozivamo vas da medijski pratite ovaj događaj.

NAPOMENA ZA MEDIJE: Izjave za medije planirane su u 13:30 sati, kada će biti omogućeno i snimanje kadrova te fotografiranje.