Predstavljanje knjige „Rodni identiteti u književnosti romskih autorica na prostorima bivše Jugoslavije“ Mostar, 30.11.2016. godine; 12:00 sati

30.11.2016 u 12:00

U izdanju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, ovih dana je iz tiska izašla knjiga „Rodni identiteti u književnosti romskih autorica na prostorima bivše Jugoslavije“, autorice Hedine Tahirović-Sijerčić, koja će javnosti biti predstavljena u srijedu, 30.11.2016. godine, u Kongresnoj dvorani Zgrade Vlade FBiH u Mostaru, s početkom u 12:00 sati.

U programu će, uz autoricu, sudjelovati: federalna ministrica obrazovanja i nauke prof.dr. Elvira Dilberović te prof.dr. Dijana Hadžizukić, sa Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Inače, u izdanju Ministarstva, 2010. godine izašao je i prvi „Bosansko-romski i romsko-bosanski rječnik“ ove istaknute romske književnice koja svoj rad i aktivnosti zasniva u oblasti romskih studija, a posebno na afirmiranju romskog jezika i književnosti te kulture Roma.

Pozivamo Vas da medijski pratite ovaj događaj.