Dan prirodnih nauka u FBiH Tuzla, 18.11.2016. godine

18.11.2016 u 11:00

Obavještavamo vas da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u saradnji sa prirodno-matematičkim fakultetima univerziteta u Sarajevu i Tuzli te Fakultetom prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, organizira Dan prirodnih nauka u Federaciji BiH, koji je ove godine u znaku obilježavanja 110 godina od rođenja nobelovca Vladimira Preloga (Sarajevo, 23.07.1906. – Zűrich, 07.01.1998.).

Nakon Sarajeva i Mostara, domaćin ovogodišnjeg 3. Dana prirodnih nauka je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, a Manifestacija pod nazivom „Razvoj prirodnih nauka od doba Osmanlija do danas“ bit će održana na ovom Fakultetu, u petak, 18.11.2016. godine, s početkom 11:00 sati.

Sudjelovanjem u ovakvim manifestacijama, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke potvrđuje svoju opredijeljenost da kontinuirano inicira i podržava projekte koji imaju za cilj populariziranje nauke i naučno-istraživačkog rada u javnosti, a posebno među učenicima i studentima.

Upravo je naučno-istraživačka djelatnost u Evropskom prostoru visokog obrazovanja i istraživanja po svojoj važnosti smještena u istu ravan sa nastavnim procesom, pri čemu se posebna pažnja posvećuje uključivanju studenata u istraživački rad, dok populariziranje nauke predstavlja bitan segment društva zasnovanog na znanju i njegovoj primjeni.

Pozivamo vas da medijski pratite ovaj događaj.