RRI Tools treninzi u Mostaru i Sarajevu Mostar, 15.11.2016. godine; Sarajevo, 17.11.2016. godine

15.11.2016 u 10:00

Obavještavamo Vas da će, u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Centra za promociju nauke Republike Srbije, u utorak, 15.11.2016. godine, u Mostaru, u prostorijama INTERA Tehnološkog parka, od 10:00 do 15:00 sati, biti održan Trening „RRI Tools“.

Ovaj trening bit će organiziran i u Sarajevu, dva dana kasnije, u četvrtak, 17.11.2016. godine, u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH, također od 10:00 do 15:00 sati.

Treninzi se realiziraju u okviru RRI Tools projekta (Responsible Research and Innovation Tools) koji se finansira iz evropskih fondova za nauku (FP7). Cilj ovog projekta je ukazati na potrebu snažnijeg uključivanja javnosti u nauku, odnosno potaknuti saradnju svih zainteresiranih strana u procesu istraživanja i inovacija te pružiti im praktične smjernice i alate kako da svoj rad učine društveno poželjnim, etički prihvatljivim i održivim.

Treninzi su namijenjeni svim akterima u procesu naučnog istraživanja i inovacija, posebno istraživačima i doktorantima, obrazovnoj zajednici, kreatorima politika, privredi i industriji te organizacijima civilnog društva zainteresiranim za RRI ideju i apliciranje za sredstva iz evropskih fondova.

Pozivamo Vas da medijske pratite ove događaje.