Dodjela naučnih i referentnih izdanja univerzitetskim biblioteka u FBiH, potpisivanje Ugovora s NUB-om te predstavljanje Zbornika istraživačkih projekata Sarajevo, 25.10.2016. godine; 11:30 sati

25.10.2016 u 11:30

Obavještavamo Vas da će federalna ministrica obrazovanja i nauke prof.dr. Elvira Dilberović u utorak, 25.10.2016. godine, dodijeliti komplete enciklopedijske, naučne i visokoškolske literature svim univerzitetskim bibliotekama u Federaciji BiH, na svečanosti koja će biti održana u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, u Sarajevu (Ulica Zmaja od Bosne br. 8), s početkom u 11:30 sati.               

Također, ovom prilikom će sa NUB-om biti potpisan i Ugovor o dodjeli podrške za rad i funkcioniranje ove ustanove u 2016. godini te, u 12:00 sati, upriličeno predstavljanje Zbornika istraživačkih projekata od značaja za FBiH koje je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (su)finansiralo u periodu od 2005. do 2012. godine.

Obavještavamo Vas da će prethodno, s početkom u 10:30 sati, federalna ministrica obrazovanja i nauke prof.dr. Elvira Dilberović, sa saradnicima, posjetiti Arhiv Bosne i Hercegovine, gdje će uručiti donaciju knjiga za potrebe biblioteke ove ustanove.

Pozivamo Vas da medijske pratite ove događaje.