Potpisivanje ugovora o sufinansiranju nabavke sigurnosnih golova za osnovne škole u FBiH Sarajevo, 13.05.2016. godine, 11:00 sat

13.05.2016 u 11:00

Obavještavamo vas da će u petak, 13.05.2016. godine, u sjedištu Vlade Federacije BiH (Mala sala), u Sarajevu, s početkom u 11:00 sati, u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, biti upriličeno potpisivanje ugovora o sufinansiranju nabavke sigurnosnih golova za osnovne škole u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ugovore će potpisati federalna ministrica obrazovanje i nauke dr.sc. Elvira Dilberović i kantonalni ministri obrazovanja u Federaciji BiH, odnosno ovlašteni predstavnici.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je u Budžetu za 2016. godinu osiguralo 750.000,00 KM za realiziranje ovog projekta, a s ciljem poboljšanja sigurnosti školskih fiskulturnih sala i otvorenih igrališta.

Pozivamo vas da medijski pratite ovaj događaj.

NAPOMENA ZA MEDIJE: Izjave za medije planirane su nakon potpisivanja ugovora, također u Maloj sali Vlade Federacije BiH.