Konkurs za sufinansiranje boravka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije za period 2019.-2020.

Datum obavijesti: 16/06/2018

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je objavilo Konkurs za sufinansiranje boravka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije za period 2019.-2020. Predmet konkursa je sufinansiranje uzajamnih posjeta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koji se realizuju u okviru projektnih aktivnosti odobrenih projekata s ciljem naučne i tehnološke saradnje dvije zemlje.

Aplikanti sa područja Federacije Bosne i Hercegovine prijave na konkurs dostavljaju Federalnom  ministarstvu obrazovanja i nauke do 30. septembra 2018. godine na adresu:

Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,

dr Ante Starčevića bb, 88 0000 Mostar.

NAPOMENA: Prijave se obavezno podnose na oba obrasca (B/H/S i engleski jezik).

Tekst konkursa Obrazac (B/H/S) Obrazac (engleski jezik)

 

Dokumenti vezani za konkurs