Konkurs za studiranje na Univerzitetu Ondokuz Mayis u Samsunu, Turska u akademskoj 2018-2019. godini

Datum obavijesti: 15/03/2018

Univerzitet Ondokuz Mayis u Samsunu, Turska objavio je konkurs za studiranje na osnovu odluke Senata o povećanju broja stranih studenata u akademskoj 2018-2019. godini te da  organizira prijemni ispit na međunarodnom nivou u više zemalja, a jedan broj je odvojen za studente s Balkana od ukupnog broja stranih studenata koji će biti primljeni.

Univerzitet organizira prijemni ispit na 8 jezika: turskom, engleskom, njemačkom, albanskom, arapskom, francuskom, ruskom i bosanskom jeziku u više država i gradova.

Studenti koji žele studirati na navedenom Univerzitetu trebaju aplicirati za prijemni ispit koji se organizira (YÖS) putem web portala:

http://ais.uzem.omu.edu.tr/?locale=tr  (turski jezik) http://ais.uzem.omu.edu.tr/?locale=en (engleski jezik),

a najkasnije do 09.04.2018. godine.

Ukoliko se prijavi dovoljan broj zainteresiranih kandidata iz Bosne i Hercegovine, prijemni ispit ce se održati, u isto vrijeme kao i u svim drugim zemljama i ispitnim centrima, na Univerzitetu u Sarajevu dana 12.05.2018. godine u 10,00 sati.

Cjenovnik školarine možete preuzeti na sljedećem linku:

http://ise.omu.edu.tr/uploads/ece188c3a85724846264ed2c6721aa22-bh.pdf

Prijemni ispit Univerziteta Ondokuz Mayis u Samsunu priznat je od strane većine državnih i privatnih univerziteta u Turskoj, tako da studenti koji polažu prijemni ispit mogu aplicirati na većinu državnih i privatnih univerziteta u Turskoj koji priznaju ovaj  prijemni ispit.

Listu univerziteta koji priznaju ispit ovog Univerziteta možete pronaći na sljedećoj web stranici :

http://ise.omu.edu.tr/bh/exam/univerziteti-u-kojima-je-sriznat-omu-yos-srijemni-issit

Podrobnije informacije o ovom konkursu možete pronaći na bosanskom jeziku na sljedećoj web stranici:

http://ise.omu.edu.tr/bh

Dokumenti vezani za konkurs