Online kursevi Centra Sjever – Jug za pitanja globalnog obrazovanja pri Vijeću Evrope u 2018. godini

Datum obavijesti: 14/02/2018

Centar Sjever-Jug za pitanja globalnog obrazovanja pri Vijeću Evrope objavio je program online kurseva za 2018. godinu koji pokrivaju tri oblasti/dimenzije globalnog obrazovanja: građanstvo, ljudska prava i interkulturalni dijalog.

Kursevi su namijenjeni nastavnicima, mladim aktivistima, medijima, istraživačima, državnim službenicima, te predstavnicima civilnog društva, nevladinih organizacija.

Program online kurseva s opisom tema, kriterija i načina apliciranja dostupan je na web stranici: https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/online-training-courses

Dokumenti vezani za konkurs