Poziv za aplikacije za upis 17. generacije Evropskog regionalnog master programa Demokratija i ljudska prava u jugoistočnoj Evropi (ERMA)

Datum obavijesti: 10/07/2017

ERMA je zajednička inicijativa Univerziteta u Sarajevu, Centra za interdisciplinarne studije (CIS) i Univerziteta u Bolonji, Instituta za Centralnu-Istočnu i Balkansku Evropu (IECOB). Program je sufinansiran od strane Evropske Unije preko Evropskog inter-univerzitetskog centra za ljudska prava i demokratizaciju (EIUC) i Ministarstva vanjskih poslova Italije preko Ambasade Republike Italije u Bosni i Hercegovini.

ERMA je jednogodišnji, redovni, interdisciplinarni program namijenjen kandidatima koji žele kombinirati studije sa praktičnim i terenskim istraživanjem o ljudskim pravima i demokratiji. Program je implementiran u Sarajevu i Bolonji, tako da studenti dobivaju diplome oba univerziteta (60 ECTS).

Zahvaljujući finansijskoj podršci EU-a i Vlade Italije, ERMA obezbjeđuje 30 stipendija za državljane Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Kosova (aplikanti koji imaju pasoš država priznatih od strane BiH), također i za državljane Evropske Unije, Azerbejdžana, Gruzije i Ruske Federacije. Program je otvoren i za samofinansirajuće studente iz ostalih zemalja.

Rok za aplikacije: 11.septembar 2017.

Za   više   informacija posjetite   http://cis.unsa.ba/en/erma/

ili   obratite   se    na info@erma-programme.eu.

Dokumenti vezani za konkurs