Međunarodni program stipendiranja na sveučilištu „ADA“ u Azerbejdžanu – dodiplomski studij

Sveučilište „ADA“ osnovano je ukazom od 13.01.2014. godine od strane predsjednika Republike Azerbejdžan. Sveučilište je državna visokoškolska ustanova koja se bavi izvođenjem dodiplomskih i poslijediplomskih programa uz unapređenje istraživanja. Sveučilište je pravni nasljednik Azerbejdžanske diplomatske akademije (ADA) i Sveučilišta informacijskih tehnologija. Oni su spojeni u 2014. godine  kako bi se osnovalo ADA sveučilište.

Oblasti studiranja

Na Sveučilištu „ADA“ u Azerbejdžanu zainteresirani  kandidati iz Bosne i Hercegovine mogu studirati na sljedećim oblastima:

Škola za inženjerstvo i informacijske tehnologije

 • Računalske znanosti,
 • Informacijska tehnologija,
 • Računalski inženjering,
 • Matematika i
 • Elektrotehnika i elektrotehnički inženjering.

Poslovna škola

 • Poslovna administracija,
 • Ekonomija i
 • Financije.

Škola za javne i međunarodne odnose

 • Međunarodne studije,
 • Javni poslovi i
 • Digitalni mediji i komunikacija

Pravo

 • Pravo.

Poljoprivredna škola i nauka o ishrani

 • Poljoprivredne nauke,
 • Veterina i
 • Znanost o ishrani.

Arhitektura i škola dizajna

 • Arhitektura i
 • Unutarnji  dizajn.

Proces podnošenja prijava – dodiplomski ciklus

Zainteresirani kandidati iz Bosne i Hercegovine u procesu apliciranja na „ADA“ stipendijski program trebaju:

Potrebni dokumenti za prijavu – dodiplomski ciklus

 • Diploma srednje škole / školske reference,
 • Zvanični transkript srednje škole,
 • Biografija (ne više od dvije strane),
 • Izjavu svrhe (minimum 300, maksimum 500 karaktera),
 • Kopija putovnice,
 • Fotografija (fotografija treba da bude što novija) i
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (IELTS Academic: 6.0; TOEFL IBT: 75; PTE: 50; Duolingo: 105).

Troškovi koji su pokriveni „ADA“ stipendijskim programom – dodiplomski ciklus

Pokriveni su sljedeći troškovi za ovaj stipendijski program:

 • Školarina,
 • Smještaj,
 • Osiguranje i
 • Troškovi života u Azerbejdžanu.

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje prijava je: 1. 4. 2024.

Ostale informacije

Zainteresirani kandidati iz Bosne i Hercegovine više informacija o ovom stipendijskom programu mogu pronaći na sljedećoj internetskoj stranici: https://ada.edu.az/en/admissions/international

 

Dokumenti vezani za konkurs