Obavještenje o produženju roka za prijavu na Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

S obzirom na to da web stranica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke nije bila u funkciji posljednja četiri dana, rok za prijavu na Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću se produžava za četiri dana.

Prema tome, novi krajnji rok za dostavljanje Zahtjeva za dodjelu sredstava je  19.03.2024. godine, odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije s navedenim datumom. Tekst Javnog konkursa i svu dokumentaciju vezanu za navedeni Javni konkurs možete preuzeti na sljedećem linku:

http://www.fmon.gov.ba/Konkurs/Index/381

Dokumenti vezani za konkurs