UNESCO/Poljska program stipendiranja za 2017. godinu

Datum obavijesti: 13/03/2017

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je informaciju da je u okviru programa stipendiranja za studije u polju nauke, tehnologije i inženjerstva koje nude UNESCO i Republika Poljska otvoren poziv za prijavu za 2017. godinu.

Poziv za prijavu se odnosi na stipendije za studije na AGH Univerzitetu za nauku i tehnologiju u Krakovu, Poljska, koje počinju 2. oktobra 2017. godine i u trajanju od 6 mjeseci. Informacije o ponuđenim oblastima/nazivima projekata i ponuđeni broj stipendija za svaku  oblast studiranja  se mogu naći Aneksu 1, dok se detaljan opis ponuđenih programa sa specifičnim kriterijima može naći u Aneksu 3, a detaljne informacije o stipendiji, uvjetima, kvalifikacijama i načinu prijave se mogu naći u Aneksu 2, odnosno na sljedećem linku:http://unescobih.mcp.gov.ba/konkursi/?id=14811.

Aplikacioni obrazac i obrazac o poznavanju jezika se mogu preuzeti na linku:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERC/Documents/UNESCO_Application_Form_Ceritificate_of_Language_Knowledge.pdf

Aplikacije se dostavljaju isključivo putem Državne komisije BiH za UNESCO.

Aplikacioni obrazac popunjen na engleskom jeziku, uz prijevod na jedan od zvaničnih bh jezika, Information sheet and check list i prateću dokumentaciju kako je definirao UNESCO je potrebno dostaviti Državnoj komisiji BiH za saradnju sa UNESCO-m, najkasnije do 24. marta 2017. godine, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

sa naznakom: Prijava za UNESCO - Poljska međunarodnu stipendiju za 2017. godinu

Kompletnu traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti u dvije kopije i u elektronskoj formi, na CD-u.

Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima postavljenim u smjernicama, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.

Dokumenti vezani za konkurs