Stipendiranje bh. studenata na univerzitetima u Saudijskoj Arabiji u 2023. godini

Kraljevina Saudijska Arabija ponudila je zainteresovanim kandidatima iz Bosne i Hercegovine mogućnost za podnošenje aplikacija za stipendiranje na univerzitetima u Saudijskoj Arabiji u 2023. godini.

Zainteresovanim kandidatima iz Bosne i Hercegovine namijenjeno je 127 studentskih mjesta na univerzitetima u Saudijskoj Arabiji.

Lista Univerziteta

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine mogu pronaći Listu univerziteta u Saudijskoj Arabiji preko sljedeće web adrese: https://studyinsaudi.moe.gov.sa/Universities

Rokovi i način podnošenja aplikacije

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine sve informacije koje se tiču rokova i načina podnošenja aplikacija za stipendiranje mogu pronaći preko sljedeće web stranice: https://studyinsaudi.moe.gov.sa/

Dokumenti vezani za konkurs