Obavještenje podnosiocima nepotpunih i prijava koje ne ispunjavaju uslove u okviru Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

Pozivamo podnosioce prijava na Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2023. godini da provjere evidencije prijava, koje se nalaze u prilogu ovog obavještenja. 

Na evidencijama iz priloga nalaze se popisi prijava za koje je utvrđeno da su nepotpune ili da ne ispunjavaju uslove programa Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na koje su se prijavili. 

Podnosioci nepotpunih prijava iz programa 1. i 2. Javnog poziva imaju mogućnost dopune prijava u roku od 8 dana od objave ovog obavještenja na adresu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke sa naznakom „Dopuna prijave na Javni poziv za projekte iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja“. 

Za prijave koje ne ispunjavaju uslove navedene u programima 1, 2. i 3.  (a nalaze se na evidencijama u prilogu obavještenja) imaju mogućnost podnošenja prigovora na adresu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u roku od 8 dana od objave ovog obavještenja. 

 

Evidencija nepotpunih prijava i prijava koje nisu zadovoljile propisane uslove programa 1. Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja (linkovati spisak) 

Evidencija nepotpunih prijava i prijava koje nisu zadovoljile propisane uslove programa 2. Podrška bibliotekama osnovnih i srednjih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija (linkovati spisak) 

Evidencija prijava koje nisu zadovoljile propisane uslove programa 3. Podrška programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada (linkovati spisak)

 

Dokumenti vezani za konkurs