Rezultati raspodjele sredstava iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 01.06.2023. godine, a na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u iznosu od 516.443 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2022. godini. Ovim sredstvima finansira se ukupno 105 programa i projekata, a koje je Federalno ministarstvo nakon provedenog javnog poziva predložilo Vladi.

Sa 94.146 KM se finansira 19 programa i projekata iz oblasti „Zaštita prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije prosjačenja“, dok se sa iznosom od 422.297 KM finansira 86 programa i projekata iz oblasti „Učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki“.

Rezultate raspodjele sredstava iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću možete pogledati OVDJE

 

Dokumenti vezani za konkurs