Stipendije Vlade Japana za nastavnike osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini u 2017. godini

Datum obavijesti: 27/02/2017

Vlada Japana je u 2017. godini osigurala stipendije za nastavnike osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini.

Detaljne informacije o stipendijama nalaze se na web-stranici Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini: http://www.bosnia.emb-japan.go.jp.

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti neophodnu dokumentaciju u Ambasadu Japana u Sarajevu do 10. 3. 2017. godine.

Dokumenti vezani za konkurs