Program stipendiranja Vlade Rumunije za akademsku 2017/2018. godinu

Datum obavijesti: 21/02/2017

Ministarstvo  civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je informaciju Direkcija za kulturnu i naučnu diplomaciju Rumunije  da su u sklopu Programa stipendiranja Vlade Rumunije dostupne stipendije za studij u akademskoj 2017/2018. godini.

Na sljedećem linku dostupno je više informacija, kao i aplikacijski obrazac na engleskom jeziku:

http://www.mae.ro/node/10251.

Imajući u vidu da su diplomatske misije zadužene za predselekciju aplikacija dužne rumunskoj strani dostaviti iste do 20.3.2017. godine,  zainteresirani kandidati trebaju  svoje aplikacije dostaviti Ministarstvu civilnih poslova BiH najkasnije do 8.3.2017. godine.

Dokumenti vezani za konkurs