Objavljen Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma za 2022. godinu između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije

Predmet konkursa je sufinansiranje uzajamnih posjeta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koji se realiziraju u okviru projektnih aktivnosti odobrenih projekata s ciljem naučne i tehnološke saradnje dvije zemlje.

Tekst konkursa sa prilozima možete preuzeti ovdje

Dokumenti vezani za konkurs