Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju i provedbi nacionalnih strategija i/ili reformi globalnog obrazovanja/obrazovanja za globalni razvoj (GE/GDE)

Datum obavijesti: 05.07.2021.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine informiralo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da je Centar Sjever-Jug Vijeća Evrope objavio poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju i provedbi nacionalnih strategija i/ili reformi globalnog obrazovanja/obrazovanja za globalni razvoj (GE/GDE) na Balkanu, Baltiku, zemljama Višegradske grupe, Jugoistočne Evrope i Mediterana.

Ovaj mehanizam dodjele ima za cilj podršku aktivnostima koje mogu doprinijeti unapređenju kompetencija prosvjetnih radnika iz formalnog i neformalnog sektora u oblasti globalnog obrazovanja/obrazovanja za globalni razvoj.

Subjekti koji ispunjavaju uslove za prijavu na ovaj poziv su javne institucije i/ili organizacije civilnog društva odgovorne/aktivne u oblasti globalnog obrazovanja/obrazovanja za globalni razvoj i u Agendi UN-a za održivi razvoj do 2030. godine iz zemalja ciljanih u okviru programa iLegend II. Osim toga, pozitivno će biti ocijenjeni konzorcijumi između vladinih i nevladinih organizacija, ali i akademske zajednice i instituta za obuku i usavršavanje.

Sve informacije o pozivu i načinu apliciranja se mogu naći na sljedećem linku: https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/global-education/-/asset_publisher/hcuvJhr55M9F/content/grants-to-support-global-education-global-development-education-national-strategies-and-policy-reforms-in-balkan-baltic-visegrad-and-south-east-europe?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fnorth-south-centre%2Fglobal-education%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hcuvJhr55M9F%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-6%26p_p_col_count%3D3

Rok za dostavljanje prijava je 19. juli/srpanj 2021. godine.

Dokumenti vezani za konkurs