Javni poziv za uvezivanje radnog staža prosvjetnim radnicima koji su radili u eksteritorijalnim školama za vrijeme i poslije rata u BiH

Datum obavijesti: 08.06.2021.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu odobrena su sredstva za finansiranje uvezivanja radnog staža prosvjetnim radnicima koji su radili u eksteritorijalnim školama za vrijeme i poslije rata u BiH.

Na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava  tekućih transfera utvrđenih Budžetom  Federacije  Bosne i Hercegovine za 2021. godinu  Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“, broj  27/21), Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavljuje Javni poziv za uvezivanje radnog staža prosvjetnim radnicima koji su radili u eksteritorijalnim školama za vrijeme i poslije rata u BiH.

Zahtjev za uvezivanje radnog staža prosvjetnim radnicima koji su radili u eksteritorijalnim školama za vrijeme i poslije rata u BiH se popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji se nalazi u nastavku teksta ovog Javnog poziva.

Uz popunjen i potpisan Zahtjev  neophodno je priložiti sljedeću ovjerenu dokumentaciju:

  1. Kopiju rješenja ili potvrde Ambasade Republike BiH u državi gdje je podnosilac zahtjeva radio u periodu za koji se traži uvezivanje radnog staža i potvrdu Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, ukoliko se posjeduje;
  2. Kopiju kompletne radne knjižice;
  3. Izvod iz matične evidencije penzijsko/mirovinskog i invalidskog osiguranja (listing);
  4. Potvrdu o mjestu prebivališta (CIPS) i
  5. Kopiju lične karte.

 

Popunjen i potpisan Zahtjev sa svim prilozima, koji su ovjereni,  treba poslati na adresu:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Ante Starčevića bb

88000 Mostar

s obaveznom napomenom: za Javni poziv.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30.11.2021. godine, s tim da će se zahtjevi rješavati prema prioritetu, odnosno  redoslijedu po kojem su dostavljani u Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, pod uslovom da je dostavljena sva tražena dokumentacija.

Zahtjevi uvezivanje radnog staža prosvjetnim radnicima koji su radili u eksteritorijalnim školama za vrijeme i poslije rata u BiH će se  rješavati do iznosa raspoloživih sredstava za ove namjene u Budžetu Ministarstva za 2021. godinu.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Edina Pezo - broj telefona: 036 355 722

Zahtjev za uvezivanje radnog staža prosvjetnim radnicima koji su radili u eksteritorijalnim školama za vrijeme i poslije rata u BiH

Dokumenti vezani za konkurs