Nacionalni program stipendiranja Republike Slovačke

Datum obavijesti: 01/04/2021

Ambasada Slovačke Republike u BiH je dostavila Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke/znanosti informaciju o dodjeli stipendija za studij, istraživanje i boravak u akademskoj godini 2021/2022.

Nacionalni program stipendiranja Republike Slovačke namijenjen je podršci mobilnosti stranih studenata, doktoranata, sveučilišnih profesora, istraživača i umjetnika da ostanu na slovačkim sveučilištima i istraživačkim institucijama.

Više informacija o samom natječaju, uvjetima i načinu prijave može se naći na  www.stipendia.sk. odnosno www.scholarships.sk Nacionalnog programa stipendiranja Republike Slovačke.

Prijave za stipendije moguće je podnijeti elektronskim putem na web stranici: www.stipendia.sk odnosno www.scholarships.sk gdje je dostupan priručnik sa svim aktuelnim informacijama.

Prijave za boravke za stipendije u okviru akademske godine 2021/2022. moguće je podnijeti do 30.04.2021. godine do 16.00 sati.

Drugi rok za prijavu je 31. listopada 2021. za boravke za vrijeme ljetnog semestra tekuće akademske godine 2021/2022.

Dodatne informacije o natječaju i načinu prijave institucije mogu zatražiti slanjem upita na e-adresu: ondrej.aradsky@saia.sk, a zainteresirani aplikanti svoje upite mogu slati na e-adresu: nsp-foreign@saia.sk.

Dokumenti vezani za konkurs