Institut za balkanske studije - Poziv za objavu pisanih radova

Datum obavijesti: 18/12/2020

Balkanske studije – “Balkan Studies (BS)” je međunarodni stručni časopis sa otvorenim  pristupom, koji izdaje Institut za balkanologiju u Solunu, Grčka. Časopis objavljuje istraživačke radove iz područja istorije, društvenih studija, politike, međunarodnih odnosa, folklora, ekonomije, religija od antičkog vremena do modernog doba i posebno se fokusira na geografsko područje istočnog Mediterana tj. na Balkan i jugoistočnu Evropu, Crno more, Bliski Istok, Sjevernu Afriku.

Od 2012. godine Balkanologije se objavljuju u elektronskoj verziji na službenim web stranicama Institut za balkanske studije: www.imxa.gr.

Potencijalni autori pozvani su da prijave svoje izvorne radove za 54. izdanje Časopisa, koji će biti objavljeni do kraja 2021. godine.

Radovi i sažeci trebaju se poslati g-đi Eleftheria Manta, na sljedeće email adrese: elefmant@hist.auth.gr ili elemanta@yahoo.gr.

Krajnji rok za slanje radova (sa sažetkom od 200 riječi i kratkom biografijom) je  30. 06. 2021. godine.

Dokumenti vezani za konkurs