Obavijest Ambasade Grčke u BiH

Datum obavijesti: 08/12/2020

Ambasada Grčke u BiH je dostavila Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke/znanosti Informaciju za studijske programe prvog ciklusa na stranom jeziku (Studijski programi na stranom jeziku –SPSJ).

Naime, u Grčkoj je usvojen novi Zakon o Nacionalnom ministarstvu obrazovanja/prosvjete, a vezano za visoko obrazovanje i mogućnost otvaranja studijskih programa na stranom jeziku i za strane državljane.

U skladu s tim zakonom, visokoškolske ustanove mogu organizirati studijske programe prvog ciklusa na stranom jeziku (Studijski programi na stranom jeziku - SPSJ). Oni su dio strateškog planiranja visokoškolskih ustanova, usmjereni na promociju znanja, a reguliraju se naučnom koherentnošću i ispunjavaju uvjete koji garantiraju visok nivo studija.

SPSJ su namijenjeni isključivo stranim državljanima zemalja unutar ili izvan Europske unije, koji su završili srednje škole ili ekvivalentne škole sa sjedištem u inozemstvu. Zainteresirani kandidati, ako su pohađali posljednja dva razreda srednje škole ili druge ekvivalentne škole u stranoj zemlji, prilažu srednjoškolsku diplomu ili drugo ekvivalentno srednjoškolsko zvanje koje im daje pravo na upis u visokoškolske ustanove u zemlji u kojoj maturiraju.

- Isječak/prijevod iz predmetnog zakona

Dokumenti vezani za konkurs