Konkurs – naučna i tehnološka saradnja između BiH i R. Slovenije za 2021. i 2022. godinu

Datum obavijesti: 19/06/2020

Ministarstvo civilnih poslova BiH objavljuje Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2021. i 2022.godinu. 

Prijava na Konkurs mora stići najkasnije do 30.09.2020. godine do 15.00 sati u prostorije Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Tekst konkursa

Bosanski jezik Hrvatski jezik Srpski jezik

 

Napomena za institucije aplikante sa područja Federacije BiH:

Uz aplikacioni obrazac i dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu na konkurs,  institucije aplikanti sa područja Federacije BiH dodatno trebaju dostaviti i:

- Rješenje o registraciji

- Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj)

- Ugovor sa bankom o otvorenom transakcijskom računu ili uputstvo za plaćanje

http://mcp.gov.ba/Publication/Read/konkurs-za-sufinansiranje-naucne

Dokumenti vezani za konkurs