Vlada Republike Slovačke dodjeljuje kandidatima iz Bosne i Hercegovine stipendije za akademsku 2020./2021.godinu

Datum obavijesti: 06/03/2020

Federalno ministartsvo obrazovanja i znanosti sa zadovoljstvom objavljuje informaciju koju je Ambasada Republike Slovačke dostavila aktom No. 15.021/2020-BAVV.

Vlada Republike Slovačke dodjeljuje kandidatima iz Bosne i Hercegovine stipendije za akademsku 2020./2021.godinu.

Prijave za stipendije zajedno s kompletnom dokumantacijom moguće je podnijeti elektronskim putem na www.vladnestipendia.sk  gdje je dostupan i priručnik sa svim aktualnim informacijama.

Pijave za vladine stipendije podnose se na engleskom jeziku od 27.3.2020. do 30.5.2020.godine.

Tehničku pomoć moguće je zatražiti na broj telefona +421/907/551-404 ili e-mailom, na helpdesk@studyabroad.sk

Dokumenti vezani za konkurs