Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je Federalnom ministartsvu obrazovanja i nauke Program stipendiranja na mađarskim univerzitetima za 2020/2021. godinu

Datum obavijesti: 20/02/2020

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je  Federalnom ministartsvu obrazovanja i nauke  Program stipendiranja na mađarskim univerzitetima za 2020/2021. godinu – informaciju.

Stipendija pokriva sljedeće troškove:

  • kotizacija za prijavu i špkolarinu za vrijeme studiranja;
  • smještaj u studentskom domu;
  • životni troškovi;
  • životno osiguranje

Navedene troškove pokriva mađarska vlada u skladu sa Sporazumom između FAO i Mađarske iz 2007. godine.

Kandidati će se bitrati u skladu sa sljedećim kriterijima:

  • državljanstvo i prebivalište u jednoj od država navedenih u opisu Programa stipendiranja;
  • odlični rezultati tokom školovanja;
  • motivacija;
  • dobro zdravstveno stanje:
  • godine (kandidati ispod 30 godina će imati prednost).

Prijave se šalju isključivo putem mail-a: REU-Scholarship@fao.org sa krajnjim rokom 28.02.2020. godine.

Sve informacije vezane za program dostupne su na internet stranici REU-Scholarship@fao.org

Prilog kao u tekstu (9 strana).

Dokumenti vezani za konkurs