Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Datum obavijesti: 31/01/2019

Iz  dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine  po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa koji se odnose na:

    - zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,
    - učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki.

Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Aplikacijski obrazac

Evidencija korisnika koji neće moći ostvariti pravo na dodjelu sredstava

Obrazac izvještaja o realizaciji projekata i namjenskog utroška sredstava

Primjerak obrasca komisije za ocjenjivanje

Dokumenti vezani za konkurs