REZULTATI KONKURSA/NATJEČAJA za finansiranje/sufinansiranje naučno/znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2019. godini

Datum obavijesti: 11/09/2019

Rezultati Konkursa/Natječaja

NAPOMENA:
Za isplate odobrenih sredstava isključivo je nadležno Federalno ministarstvo finansija/financija, tako da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti nema, niti može davati informacije o istim.

Eventualni prigovori (isključivo od strane nositelja projekta, odnosno institucija – ovlaštenih aplikanata) na rezultate Konkursa/Natječaja mogu se uložiti Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke/znanosti najkasnije do 20.09.2019. godine.

Dokumenti vezani za konkurs