Haška akademija međunarodnog prava stipendije

Datum obavijesti: 19/07/2019

Posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu obrazovanjja i nauke, proslijeđena je informacija o Haškoj akademiji međunarodnoh prava, II. ciklus zimskih predavanja, Hag, 6.-24.1.2020 godine, prethodno objavljena na  http://studirajvani.ba/haska-akademija-medjunarodnog-prava/

Haška akademija međunarodnog prava obavještava da će se II ciklus predavanja iz oblasti međunarodnog prava održati od 6. do 24. Januara/siječnja 2020. godine, u Hagu.

Ciklus je namijenjen studentima koji su završili najmanje 4. godine studija u koje je bio uključen predmet međunarodno pravo ili studenti koji su završili trogodišnji studij također sa predmetom međunarodno pravo. Cijena pohađanja ovog ciklusa je 1.100 eura, uz mogućnost stipendiranja. Svi podaci o ciklusu kao i formulari za podnošenje prijave dostupni su na internet stranici www.hagueacademy.nl.

Rok za podnošenje prijava svih učesnika je do 31. augusta/kolovoza 2019. godine, dok je rok za podnošenje zahtjeva za stipendiranje učešća u programu do 31. jula/srpnja 2019. godine.

Prijave se podnose direktno organizatoru i isključivo elektronskim putem na navedenu adresu.

Dokumenti vezani za konkurs