EU sedmica kodiranja: Poziv za prijavu vodećih nastavnika u 2019. godini

Datum obavijesti: 13/03/2019

EU sedmica kodiranja je kampanja koja se obilježava od 2013. godine u oktobru mjesecu, podržava je Evropska komisija, a slavi kreativnost, rješavanje problema i saradnju putem programiranja i drugih aktivnosti vezanih za upotrebu savremenih tehnologija. Iz godine u godinu, broj prijavljenih aktivnosti, događaja i broj učesnika EU sedmice kodiranja je sve veći, a učesnicima se pruža mogućnost da eksperimentiraju s aktivnim korištenjem digitalne tehnologije, naprave prve korake u programiranju te prošire svoje znanje o primjeni računara i programiranju. U 2018. godini je 2,7 miliona osoba bilo uključeno u različite aktivnosti i događaje koji su organizirani ovim povodom. U Bosni i Hercegovini je tokom EU sedmice kodiranja u 2018. godini bilo organizirano 45 događaja u kojima je bilo uključeno 1.500 učesnika, i to uglavnom djece i mladih. EU sedmica kodiranja u 2019. godini će se održati u periodu od 5. do 20. oktobra. Tim povodom obavještavamo vas da je otvoren Poziv za vodeće nastavnike u 2019. godini. Poziv je namijenjen posvećenim i aktivnim nastavnicima i srednjoškolskim profesorima koji su zainteresirani da postanu vodeći nastavnici u kampanji EU sedmica kodiranja, koja je mnogim nastavnicima u Evropi u proteklim godinama pružila mogućnosti međunarodne vizibilnosti i priznanja, nagrada, priliku za profesionalni razvoj i mnoge druge koristi.

Formular za apliciranje na Poziv za vodeće nastavnike u 2019. godini je dostupan na linku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f47a10b-8975-ef97-8b51-3bd7135a7766

Rok za prijavu je: 07. april 2019. godine

Letak koji opisuje ulogu vodećih nastavnika je dostupan na sljedećem linku:  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/codeweek-s3/docs/CodeWeek_infosheet_V3.pdf

Više informacija o EU sedmici kodiranja možete pronaći na sljedećem linku: https://codeweek.eu/

Dokumenti vezani za konkurs