Poziv za nominaciju kandidata za dodjelu Dunavske nagrade za mlade naučnike za 2019. godinu

Datum obavijesti: 21/02/2019

Dunavska nagrada za mlade naučnike za 2019. godinu biće dodijeljena za 14 mladih naučnika – po jednom u svakoj zemlji koja je dio EUSDR-a. Nagradom se žele potaknuti mladi naučnici da se uključe u naučno istraživanje problema i pitanja koja se odnose na Dunav i da potaknu naučnu zajednicu u dunavskoj regiji. Vrijednost nagrade je 1.200 eura za svakog dobitnika, a dobitnici nagrade biće pozvani od Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije da posjete JRC u Ispri, Italija 2020. godine.

Kandidata za dodjelu Dunavske nagrade mora imenovati njegova naučna organizacija (univerzitet, akademija nauka, itd.).

Svečanost dodjele nagrada biće održana u Bukureštu u novembru 2019. godine.

Nominacije će biti prihvaćene u elelektronskom obliku i samo na engleskom jeziku.

Kandidature, uključujući sve relevantne dokumente, potrebno je poslati na: d.martinek@idm.at

Rok za podnošenje nominacija je petak 26. april 2019. u 23:59.

Više pojedinosti i dodatne informacije možete naći na dokumentu.

Link za vijest objavljenu na stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine:

http://mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_nauka_kultura/vijesti/default.aspx?id=10130&langTag=bs-BA

Dokumenti vezani za konkurs