Objavljen poziv za prijavu projekata Erasmus+ programa za 2019. godinu

Datum obavijesti: 26/10/2018

Evropska komisija objavila je 24.10.2018. godine poziv za prijavu projekata u okviru Erasmus+ programa za 2019. godinu.

Poziv je dostupan na web stranici:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:384:TOC

Vodič za program Erasmus+ za 2019. godinu objavljen je na engleskom jeziku na sljedećoj web stranici:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Saopćenje Evropske komisije možete pronaći na sljedećem linku:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_en.htm

Dokumenti vezani za konkurs