Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2019-2020. godine

Datum obavijesti: 07/09/2018

Ministarstvo civilnih poslova objavljuje konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2019. i 2020.godinu. 

Prijava na Konkurs mora stići najkasnije do 30. 10. 2018. godine do 15.00 sati u prostorije Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Link za vijest objavljenu na stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine:

http://mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_nauka_kultura/konkursi/Archive.aspx?langTag=bs-BA&template_id=108&pageIndex=1

Tekst konkursa i aplikacioni obrazac

Napomena za institucije aplikante sa područja Federacije BiH

Dokumenti vezani za konkurs