Poziv Odjela za mlade Vijeća Evrope za iskazivanje interesa za podršku lokalnim i regionalnim nivoima vlasti

Datum obavijesti: 28/08/2018

Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine  dostavilo je informaciju s pozivom Odjela za mlade Vijeća Evrope za iskazivanje interesa za podršku lokalnim i regionalnim nivoima vlasti u okviru implementacije Enter' preporuke (Support to local and regional authorities for the implementation of the Enter! Recommendation).

U navedenim preporukama ističe se značaj pristupa socijalnim pravima za mlade ljude iz nerazvijenih naselja. Na taj način pokušat će se spriječiti i iskorijeniti siromaštvo,  diskriminacija i nasilje s kojim se susreću mladi ljudi.

Mjere podrške koje pruža Vijeće Evrope temelje se na načelu saradnje i međusobnog zajedničkog interesa za poboljšanje pristupa socijalnim pravima mladih ljudi iz nerazvijenih naselja,  a one nisu namijenjene u formi pružanja direktne finansijske pomoći. One se uglavnom sastoje od: stručnosti i razmjene iskustava, institucionalne/obrazovne podrške, jačanja kapaciteta i  mogućnosti za umrežavanje i učenje od drugih lokalnih vlasti, službenika za mlade ili organizacija mladih.

Dodatne informacije o pozivu, kao i obrazac za iskazivanje interesa  dostupni su na web stranici:

https://www.coe.int/en/web/enter/cooperation-with-local-authorities.

Iskazivanje eventualnog interesovanja treba se poslati najkasnije do 31.08.2018. godine

Dokumenti vezani za konkurs