Udžbenička politika

Sektor za udžbeničku politiku, analitiku i izvještavanje u obrazovanju i nauci vrši poslove i zadatke koji se odnose na: praćenje, kreiranje i koordiniranje udžbeničke politike u Federaciji BiH; koordiniranje i izvršavanje poslova u procesu odobravanja udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovno i srednje obrazovanje; praćenje stanja u oblasti udžbeničke politike; pripremu, realizaciju i analizu efekata programa i projekata iz oblasti  udžbeničke politike u cilju razvoja obrazovnog sistema u Federaciji BiH; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; praćenje, analizu i unapređenje forme i sadržaja studijsko-analitičkih i informativnih materijala u oblasti obrazovanja i nauke; razvoj međuinstitucionalne saradnje i praćenje zakonodavstva u oblasti obrazovanja i nauke; obavlja i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Kontakt telefon sektora: 036 355 725; 036 355 727; 036 355 720

 

Obavijesti

Stranica 1 od 3