Ministrica

Ministrica: Elvira Dilberović

Biografija

Rođena 24. oktobra 1973. godine u Mostaru.
Završila je Gimnaziju u Mostaru. Diplomirala je 2002. godine na Fakultetu humanističkih nauka na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Postdiplomske studije je završila 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Kolegij za lingvistiku, te na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru, Kolegij za lingvistiku.
Odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom Jezičko-stilske osobitosti političkog diskursa (na primjeru printanih medija u BiH 1992-1995).

Od 2002. do 2004. godine radila  kao profesorica bosanskog jezika i književnosti u Gimnaziji Mostar.
Profesorica je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, te vanjski saradnik na Univerzitetu u Zenici. Ovlaštena je profesorica bosanskoga jezika za diplomatski nivo.

Članica Upravnog odbora Vijeća bošnjačkih intelektualaca (VKBI) u Mostaru.
Kao autorica i lektorica učestvovala je u više izdavačkih  projekata iz područja religije, kulture, historije i sociologije. Recenzirala je više udžbenika i naučnih knjiga, te promovirala više naučnih i književnih djela.

Aktivno se služi švedskim i engleskim jezikom.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
dr. Ante Starčevića bb, Mostar
Telefon: +387 36 355-700
Fax: +387 36 355-742
Web: www.fmon.gov.ba
E-mail: info@fmon.gov.ba, kabinet@fmon.gov.ba

 

Djelokrug

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, a koji se odnose na koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti: predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, pedagoških standarda i prostornih normativa, opreme i nastavnih sredstava predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja; nostrifikacije i ekvivalencije inostranih školskih svjedodžbi i diploma; stručnog obrazovanja i usavršavanja nastavnog osoblja; udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje; implementacije Bolonjskog procesa; naučnoistraživačkog rada na unapređenju odgojno-obrazovnog rada; đačkog i studenskog standarda; razvoja naučno-istraživačke djelatnosti; kordiniranja naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih aktivnosti; razvoja naučnoistraživačkih organizacija; podsticanja fundamentalnih primjenjenih istraživanja; razvoja investicionih tehnologija i kadrova u naučnoistraživačkoj djelatnosti; praćenja inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija; koordiniranja u ostvarivanju prava mladih u oblasti obrazovanja i nauke i druge poslove utvrđene zakonom.

Unutrašnja organizacija Ministarstva:

Obavijesti

 • Ministrica Dilberović za Oslobođenje: Potcijenili smo značaj naučnog izdavaštva u BiH

  14.9.2018.

  Potcijenili smo značaj naučnog izdavašta u BiH, uopće izdavaštva, pokušavamo ga osnažiti i približiti javnosti. Svjesni toga, u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke smo proteklih godina uveli programe podrške autorima i izdavačima u oblasti nauke, a i samo Ministarstvo aktivno izdaje naučna ostvarenja različitih autora iz različitih naučnih polja.

 • Ministrica Dilberović čestitala Dan nezavisnosti BiH

  27.2.2017.

  Povodom 1.marta / ožujka – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, svim građanima i narodima naše zemlje iskrene čestitke uputila je federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti prof.dr. Elvira Dilberović.

 • Ministrica Dilberović čestitala bh.inovatorima na velikom uspjehu u Parizu

  14.5.2015.

  Federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović uputila je čestitku Asocijaciji inovatora Bosne i Hercegovine, i njenom predsjedniku Hajrudinu Šumanu, u kojoj stoji:

 • Ministrica Dilberović primila delegaciju Saveza dopunskih škola

  12.5.2015.

  Federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović, sa saradnicima, primila je delegaciju Saveza dopunskih škola BiH u SR Njemačkoj, koju su činili: Haris Halilović, predsjednik, Ismet Hasanović, potpredsjednik, Fehim Okanović, član Nadzornog odbora  i profesorica Sanela Dumanjić.

 • Dilberović – Hennesey: Nastaviti s reformom školstva na svim nivoima

  8.5.2015.

  Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović primila je u Sarajevu šeficu Misije Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini Mary Ann Hennessey, koja ju je informirala o najvažnijim aktivnostima Vijeća Evrope u BiH. Tokom sastanka razgovarano je o i reformi školstva na svim nivoima, u skladu s direktivama EU, te ratfikaciji konvencija o uklanjanju diskriminacije u obrazovanju.

Stranica 1 od 3