OBAVIJEST korisnicima sredstava Fonda za studentske zajmove FBiH

Datum obavijesti: 02/12/2020

Obavještavamo vas da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila Zaključak o potrebi prestanka rada Fonda za studentske zajmove FBiH broj: 1220/2020, dana 28.08.2020. godine, kao i da je Upravni odbor Fonda za studentske zajmove, dana 15.10.2020. godine, donio Odluku o prestanku rada Fonda za studentske zajmove FBiH, broj:  01-645/20.

Fond prestaje sa radom 31.12.2020. godine, a poslove Fonda preuzima Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti.

Slijedom navedenog potrebno je da:

  • U skladu sa sklopljenim Ugovorima o komisionom plasiranju studentskog zajma, koji ste sklopili sa NLB Bankom, izvršite sve ugovorom propisane radnje u svrhu povrata studentskog zajma, a nakon 31.12.2020. godine potvrde o prosjeku ocjena dostavite na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Sektor visokog obrazovanja, Ulica dr. Ante Starčevića bb, Mostar  88 000.

Novac za povrat zajma uplaćujete u skladu sa sklopljenim Ugovorom, na žiro račun NLB banke, i to do momenta kada ćete biti obaviješteni o novom žiro računu za uplatu od strane  NLB Banke ili na web stranicama www.zajam.ba i www.fmon.gov.ba