Rezultati konkursa/natječaja za finansiranje/sufinansiranje naučno/znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2016. godini

Datum obavijesti: 31/10/2016

Rezultati konkursa/natječaja

za finansiranje/sufinansiranje naučno/znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata  u Federaciji BiH u 2016. godini

Uredne prijave

Nepotpune, neodgovarajuće i neblagovremene prijave

 

NAPOMENA:
Za isplate odobrenih sredstava isključivo je nadležno Federalno ministarstvo finansija/financija, tako da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti nema, niti može davati informacije o istim.

Eventualni prigovori (isključivo od strane nositelja projekta, odnosno institucija – ovlaštenih aplikanata) na rezultate Konkursa/Natječaja mogu se uložiti Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke/znanosti najkasnije do 08.11.2016. godine.

Dokumenti vezani za konkurs