Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Datum obavijesti: 31/01/2019

Iz  dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine  po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa koji se odnose na:

  1. zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,
  2. učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki.

Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Aplikacijski obrazac

Primjerak ugovora

Obrazac izvještaja o realizaciji projekta i namjenskog utroška sredstava tekućih transfera dobivenih od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Primjerak obrasca Komisije za ocjenjivanje projekata

Evidencija korisnika koji neće moći ostvariti pravo na dodjelu sredstava

 

Kontakt osoba za dodatne informacije

Za sve dodatne informacije, vezane za ovaj Javni poziv, kontakt osoba  Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke  je: 

Edina Pezo, stručni savjetnik -  broj telefona:  036 355 722

Dokumenti vezani za konkurs